The new new typography

Rotterdam art calendar

Dit werk genaamd 'The New New Typography' is gepubliceerd in de Rotterdamse kunst kalender. Ik onderzoek hierin hoe toegepaste kunst nieuw leven werd ingeblazen door bewegingen in autonome kunst en nieuwe ontwerpmethodes zoals de komst van de drukpers. Het heeft mij altijd geïnteresseerd hoe boekmakers zich hebben aangepast aan deze veranderingen en welke principes ze tot vandaag de dag blijven hanteren.

I created an artwork titled "The New New Typography," which was published in the Rotterdam art calendar. It explores how applied art has been revived through autonomous art and new design methods, such as book printing. I am curious about how book creators adapted to these changes and which principles they continued to uphold.

  • Grote Rotterdamse Kunstkalender, Rotterdam
  • Graduation, Personal, Poster, Research, Riso
  • Year: 2015