The Bridge

Together we stand

Als Designer in Residence heb ik ontwerpen gemaakt voor het event "The Bridge". Dit event richt zich op het samenbrengen meesters en studenten door middel van dans. Ik wil hiermee mijn bijdrage leveren aan dit event om zo samen een thuis voor hip-hop te creeëren in België.

As an Artist in Residence, I worked on creating designs for "The Bridge" event which aims to bring together pupils, students, and teachers through the medium of dance. I hope to contribute to the success of this event as a home for hip-hop and a beacon of unity in Belgium.

  • Together we stand, Ghent
  • Artist in residence, Identity, Event
  • Year: 2018