Farewell Goodbye

Museum Muma / Maluku

Museum MUMA in Utrecht toonde sinds 1990 de rijke geschiedenis en cultuur van de Molukse gemeenschap. In een uitgebreide selectie tentoonstellingen presenteerde ze de Molukkers in Nederland en in de ‘exotische’ Molukken. Eind 2012 heeft het museum echter haar deuren moeten sluiten. Dit boek legt focus op de geschiedenis van het MUMA en vertelt het verhaal van de Molukse cultuur en de reis van Mokukkers naar Nederland. Het boek belicht ook een andere kenmerkende gebeurtenis binnen dit kader. De treinkaping bij De Punt in 1977. Met een serie posters geef ik een scherpe blik op dit historische voorval.

Museum MUMA in Utrecht has been exhibiting the rich history and culture of the Moluccan community since 1990, showcasing a diverse range of exhibitions that explore the Moluccans experiences in the Netherlands and the Moluccas. Sadly, the museum had to close its doors at the end of 2012. This book focuses on the history of MUMA and presents a unique narrative of the Maluku heritage and their journey to the Netherlands. It also sheds light on a significant event during the Moluccans stay in the Netherlands, the 1977 train hijacking near De Punt, which is depicted through a series of powerful illustrations.

  • Willem de Kooning Academy, Rotterdam
  • Book, Graduation, Personal, Research, Riso
  • Year: 2013