DRMRS

Dreamers

Ik had de kans om een poster te ontwerpen voor de show "Dreamers", gecreëerd door Mami Izumi in samenwerking met HFC, een danscrew uit Heerlen. De show onderzoekt hoe individuen hun ware identiteit kunnen vinden in een samenleving waarin oppervlakkige rollen en sociale kringen domineren.

I had the opportunity to design a poster for the "Dreamers" show, created by Mami Izumi in collaboration with HFC, a dance crew from Heerlen. The show explores how individuals can find their true identity in a society where superficial roles and social circles dominate.

  • Mami Izumi – Jop Vermeesch – HFC, Heerlen
  • Identity, Lettering, Poster, Type
  • Year: 2020