Creating pioneers dinner

Dinner & awards

Dit iTijdens het Creating Pioneers diner van de Willen de Kooning Academie werd de Henri Winkelman Award uitgereikt. Ik heb de uitnodiging voor dit diner ontworpen.

I created an invitation design for the Creating pioneers dinner at Willem de Kooning Academy, where the Henri Winkelman Award will be presented. The design is for the invitation to the event.

  • Creating pioneers –Willem de Kooning Academy, Rotterdam
  • Invitation, Silkscreen
  • Year: 2013